CEPIK 2.0

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Poz. 1926), już od 10 listopada 2017 r. od godzinie 16:00, usługa CEPiK 1.0 została wyłączona przez zarządzające tym systemem Ministerstwo Cyfryzacji.

Dostęp do rejestru CEPiK możliwy będzie odtąd przy użyciu systemu CEPiK 2.0. Komunikacja z systemem CEPIK 2.0. wymagała będzie użycia stosownych certyfikatów zabezpieczających. Szczegółowe informacje na temat procesu uzyskiwania certyfikatów dostępne są na stronie www.cepik.gov.pl.

Uwaga!
W przypadku braku certyfikatów niezbędnych do połączenia z systemem CEPiK 2.0, komornik sądowy w dalszym ciągu posiada możliwość wysyłki zapytań w formie tradycyjnej przesyłki papierowej.

Taka możliwość jest dostępna przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wspomnianej ustawy.

W związku z powyższym zalecane jest wdrożenie systemu CEPIK 2.0.

Aby wdrożyć system CEPIK 2.0 należy spełnić poniższe zalecenia i wytyczne dla Użytkowników CEPIK 2.0 w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych:

 1. Należy posiadać dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, czyli Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 2. Należy dysponować środkami ochrony kryptograficznej – karta(y) z czytnikiem + certyfikat operatora(ów), certyfikat VPN.

Propozycja cenowa usługi wdrożenia CEPIK 2.0:

Dla klientów posiadających CEPIK 1:

 1. CEPIK 2 – 500,00 netto (jednorazowo) + ewentualne koszty dojazdu,
 2. wnioski o certyfikaty (SSL, VPN),
 3. pobranie i konfiguracja certyfikatów,
 4. konfiguracja programu pod CEPIK 2.0, sprawdzenie poprawności działania (import – export)

Dla klientów nie posiadających CEPIK 1:

 1. CEPIK 2 – 1500,00 zł netto (jednorazowo) + ewentualne koszty dojazdu,
 2. wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji,
 3. dokumentacja jw. (PBI i IZSI),
 4. wnioski o certyfikaty (SSL, VPN),
 5. pobranie i konfiguracja certyfikatów,
 6. konfiguracja programu pod CEPIK 2.0, sprawdzenie poprawności działania (import – export).

Dodatkowe koszty:

 1. zestaw – karta z czytnikiem – 250,00 netto (jednorazowo)