System archiwizacji zdalnej (SAZ)

ZEWNĘTRZNY SYSTEM BACKAP’U

Proponujemy Państwu zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych w kancelarii danych przed fizycznym uszkodzeniem. Obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie danych osobowych i jest jednym z elementów polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Archiwizacja danych kancelarii polega na automatycznym wysyłaniu danych na zewnętrzny serwer. Zarchiwizowane u Państwa dane są zabezpieczone na dwa sposoby tj. hasłem dostępowym do pliku podzielonego na paczki oraz 256 bitowym kluczem stosowanym jako bezpieczne zabezpieczenie przesyłu danych. Archiwizacja jest wykonywana w sposób automatyczny w godzinach wieczornych, tak aby nie obciążać działania systemu i jest dostępna w zawsze w przypadku utraty danych.

Sposób i opis działania

  1. Na serwerze kancelarii tworzone jest archiwum z baz danych systemu Komornik SQL z wyłączeniem bazy skanowanych dokumentów,
  2. Na serwerze kancelarii archiwum jest zabezpieczane hasłem,
  3. Na serwerze kancelarii archiwum jest szyfrowane kodem 256bit,
  4. Spakowana i zabezpieczona baza przesyłana jest na serwer zewnętrzny archiwizacyjny poprzez sieć Internet.
  5. Raz na kwartał wykonywana jest weryfikacja poprawności archiwum,

Korzyści płynące z posiadania systemu automatycznej archiwizacji danych

  1. Zgodność z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
  2. Zgodność z polityką bezpieczeństwa systemu informatycznego,
  3. Całkowita bezobsługowość systemu – archiwizacja wykonuje się w pełni automatycznie,
  4. Pełne zabezpieczenie danych związane z kradzieżą komputerów, fizycznym uszkodzeniem urządzeń, zalaniem, pożarem itd.
  5. Dostępność danych do przywrócenia z archiwum w przeciągu 2 godzin.