Usługi

Usługi

Oferujemy pełen zakres usług, począwszy od usług serwisowych, poprzez konsulting informatyczny,
wdrażanie nowych rozwiązań aż po tworzenie serwisów www oraz aplikacji internetowych

Nowelizacja Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie 01.01.2015 daje możliwość Administratorowi Danych Osobowych, którym zgodnie z ustawą jest

ZEWNĘTRZNY SYSTEM BACKAP’U Proponujemy Państwu zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych w kancelarii danych przed fizycznym uszkodzeniem. Obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie danych osobowych

Obsługa informatyczna obejmuje zadania z zakresu:Komornik SQL i Kancelaria Komornika – wdrażanie oraz aktualizowanie systemów,pomoc przy zamawianiu i odnawianiu certyfikatów kwalifikowanych

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych

Moduł SMS jest częścią programu Asystent Komornika, przeznaczonego dla kancelarii korzystających z programu Komornik SQL.Zalety modułu: powiadomienia SMS dla stron postępowania

Produkt Strona internetowa oparta o system CMS, pozwalający na samodzielne zarządzanie treścią znajdującą się na stronie,Hosting – oferta opcjonalna za