Ochrona danych osobowych

SERVICE OVERVIEW

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25.05.2018 r. daje możliwość a nawet obliguje niektórych Administratorów Danych Osobowych, którym zgodnie z rozporządzeniem jest komornik sądowy, do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kancelarii komorniczych, nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie przejęcia funkcji IOD. Komornicy sądowi w ramach swych ustawowych zadań regularnie i systematycznie przetwarzają dane osobowe. Mogą oni przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych, tj. dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. Od 1 stycznia 2019 r. komornik sądowy nie tylko jest funkcjonariuszem publicznym, ale również organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Potwierdza to ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych. Można uznać że jednym z celów tych ustaw było potwierdzenie, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym swoje kompetencje w ramach służby publicznej. Zgodnie więc z art. 37 ust. I lit. a RODO komornik sądowy ma obowiązek powołania IOD.  

W zakresie obsługi RODO przekazaliby Państwo naszej firmie obowiązki związane z ochroną danych osobowych m.in.:

 • opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,
 • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych w kancelarii zgodnie z ustawą,
 • opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach,
 • szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w kancelarii komorniczej w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Główne zalety dla Państwa outsourcingu IOD:

 • oszczędność czasu i środków finansowych, których wymagałoby zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika (wynagrodzenie, wyposażenie stanowiska, koszty delegacji),
 • nie ponoszenie kosztów związanych z zapewnianiem fachowej wiedzy osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych,
 • pewność, że jesteście na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa informacji,
 • wywiązujesz się ze swoich obowiązków na najwyższym poziomie,
 • wsparcia specjalistów we wszystkich procesach przetwarzania danych osobowych oraz w zapewnianiu ich właściwej ochrony (wyznaczony IOD jest wspierany przez pozostałych członków zespołu PHU ELKA).

Propozycja cenowa usług IOD:

 • wykonanie audytu wstępnego – od 200 zł netto (opłata jednorazowa),
 • wykonanie niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania ochroną danych osobowych) – od 1000 zł netto (opłata jednorazowa),
 • obsługa RODO (outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych) – od 150 zł netto (miesięcznie)