Ochrona danych osobowych

SERVICE OVERVIEW

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25.05.2018 r. daje możliwość Administratorowi Danych Osobowych, którym zgodnie z rozporządzeniem jest komornik, do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kancelarii komorniczych, nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie przejęcia funkcji IOD. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne z punktu widzenia RODO i Ustawy i jednocześnie niesie wiele korzyści, pozwala na odciążenie komornika od obowiązków wynikających z RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych. Ze względu na zakres i charakter prowadzonych czynności nawet wskazane jest posiadanie IOD.

W zakresie obsługi RODO przekazaliby Państwo naszej firmie obowiązki związane z ochroną danych osobowych m.in.:

  • opracowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych,
  • weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych w kancelarii zgodnie z ustawą,
  • opracowanie sprawozdań i udział w kontrolach,
  • szkolenie pracowników i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w kancelarii komorniczej w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Propozycja cenowa usług IOD:

  • wykonanie audytu wstępnego – od 200 zł netto (opłata jednorazowa),
  • wykonanie Polityki bezpieczeństwa (niezbędna dokumentacja przetwarzania danych osobowych) – od 700 zł netto (opłata jednorazowa),
  • obsługa RODO – od 150 zł netto (miesięcznie)

Ceny uzależnione są od liczby zbiorów danych, systemów elektronicznych je przetwarzających, infrastruktury i zasobów kancelarii komorniczej.