System Archiwizacji Zdalnej

SERVICE OVERVIEW

Proponujemy Państwu zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych w kancelarii danych przed fizycznym uszkodzeniem. Obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie danych osobowych, co jest jednym z elementów polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Archiwizacja danych kancelarii polega na automatycznym wysyłaniu danych na zewnętrzny serwer. Zarchiwizowane u Państwa dane są zabezpieczone na dwa sposoby tj. hasłem dostępowym do pliku podzielonego na paczki oraz 256 bitowym kluczem stosowanym jako bezpieczne zabezpieczenie przesyłu danych. Archiwizacja jest wykonywana w sposób automatyczny w godzinach wieczornych, tak aby nie obciążać działania systemu i jest dostępna w zawsze w przypadku utraty danych.

Sposób i opis działania:

  • Na serwerze kancelarii tworzone jest archiwum z baz danych systemu Komornik SQL z wyłączeniem bazy skanowanych dokumentów,
  • Na serwerze kancelarii archiwum jest zabezpieczane hasłem,
  • Na serwerze kancelarii archiwum jest szyfrowane kodem 256bit,
  • Spakowana i zabezpieczona baza przesyłana jest na serwer zewnętrzny archiwizacyjny poprzez sieć Internet.
  • Raz na kwartał wykonywana jest weryfikacja poprawności archiwum.

Korzyści płynące z posiadania systemu automatycznej archiwizacji danych:

  • Zgodność z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Zgodność z polityką bezpieczeństwa systemu informatycznego,
  • Całkowita bezobsługowość systemu – archiwizacja wykonuje się w pełni automatycznie,
  • Pełne zabezpieczenie danych związane z kradzieżą komputerów, fizycznym uszkodzeniem urządzeń, zalaniem, pożarem itd.,
  • Dostępność danych do przywrócenia z archiwum w przeciągu 2 godzin.