Asystent Komornika

Asystent Komornika jest programem wspomagającym pracę kancelarii. Dostęp do niego mogą mieć kancelarie korzystające z programu Komornik SQL, będące abonentami aplikacji Komornik Online – dwa klucze licencyjne dołączane są bezpłatnie, każdy kolejny kosztuje 100 zł netto/rok.

Asystent Komornika oferuje:

  • rozbudowany terminarz z możliwością definiowania zadań cyklicznych oraz funkcją przypominania
  • harmonogram deklarowanych spłat dłużnika z możliwością nadzorowania regularności spłat
  • moduł SMS – wysyłanie krótkich informacji tekstowych do stron postępowania, połączony z harmonogramem spłat*

* dostęp do bramki SMS możliwy jest po podpisaniu umowy