Asystent Komornika

Asystent Komornika

Asystent Komornika jest programem wspomagającym pracę kancelarii. Dostęp do niego mogą mieć kancelarie korzystające z programu Komornik SQL i Kancelaria Komornika, będące abonentami aplikacji Komornik Online – dwa klucze licencyjne dołączane są bezpłatnie, każdy kolejny kosztuje 100 zł netto/rok.

Korzyści