Komornik Online

SERVICE OVERVIEW

Proponujemy Państwu moduł Komornik Online dla systemów Komornik SQL i Kancelaria Komornika, umożliwiający podgląd danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. 

Z programu Komornik Online korzystać mogą:

  • pracownicy kancelarii komorniczych (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi) z dostępem do danych w prowadzonych przez kancelarię sprawach egzekucyjnych,
  • wierzyciele, pełnomocnicy wierzycieli i dłużnicy z dostępem tylko i wyłącznie do spraw egzekucyjnych, w których występują.

Po wdrożeniu programu Komornik Online pracownicy kancelarii mają dostęp do danych, natomiast dłużnikom, wierzycielom i ich pełnomocnikom kancelaria może nadać uprawnienia do określonego zakresu danych tylko i wyłącznie w tych sprawach, w których są zaangażowani.

Udostępnianie danych dłużnikom, wierzycielom i ich pełnomocnikom odbywa się bezobsługowo. Dane są udostępniane automatycznie, zgodnie z nadanymi przez komornika uprawnieniami do przeglądania.

Korzyści

Administracyjna baza serwisu Komornik-Online wpisana jest do rejestru zbiorów danych osobowych GIODO (nr księgi: 151965).

Administracyjna baza systemu Komornik-Online nie przechowuje danych osobowych, ani żadnych innych danych związanych z prowadzonymi przez kancelarie komornicze egzekucjami.